Jdi na obsah Jdi na menu
 


DEKLARACE ZEMSKÉHO SNĚMU Z 8. SRPNA Z NÁRODNÍCH LISTŮ

11. 8. 2014

 

 

deklarace.jpg

 

NÁRODNÍ LISTY - AKTUÁLNÍ


 

D E K L A R A C E PV ZEMSKÉHO SNĚMU ČMS-ČS


 

( NASKENOVANÝ DOKUMENT V GALERII FOTO V GALERII ZEMSKÝ SNĚM )

1) Proč bojkotujeme volby ! Volby do Senátu a Komunální volby , nejsou opakovaně v demokratickém smyslu . Registrační termín uchazečů byl přislíben po 5. září 2014, přesto vládní činitelé vyhlásili ukončení registrace kandidátů k 5. srpnu 2014, bez ohledu na zájmy občanů této republiky. Dokonce jeden z vládních českých představitelů uvedl , že občanům musí být umožněn výběr výběr jimi navržených kandidátů , vzhledem k tomu je prosazována ve většině případů pouze stranickost uchazečů, kteří se řídí pouze politikou té které strany . Je nutné zajistit apolitičnost všech kandidátů.


 

2) Volební systém neodpovídá oprávněným demokratickým zájmům až 90% voličů. Je nutné tento zákon nahradit . Jedním ze záměrů Zemských sněmů , bude celková změna volebních řádů a legislativy.

Dalším úkolem Zemských sněmů je důsledně navrhovat a projednávat právní a zákonné normy, vzhledem k tomu , že stávající úpravy všech zákonů jsou nevyhovující a záměrně škodí občanům této republiky .


 

3) Je nutné prosadit Zákon o referendu tak, aby každý občan měl jistotu , že jeho oprávněné připomínky budou včas a řádným způsobem řešeny .


 

4) Korupční jednání, záměrné poškozování státního a obecného majetku

musí být vždy řádným způsobem šetřeno a potrestáno , především se jedná o trestné činy lichvy, neodůvodněných exekucí, vědomé poškozování zahraničních a domácích věřitelů, případně další trestné činy obecného a hospodářského charakteru .


 

5) Judikatura : policie, soudy, státní výkonná moc, státní zastupitelství a další státní orgány musí být reformovány tak, aby vždy prvořadým úkolem bylo hájení oprávněných a doložitelných práv všech občanů a ne scestné zájmy jednotlivců.


 

6) Ozbrojené síly. Účast jakýkoliv ozbrojených sil ať již českých na zahraničních misích , tak i zahraničních armád v současné době dislokovaných v České republice musí podléhat v plném rozsahu Ústavě České republiky včetně Listiny práv a svobod ( LPS) tak, aby v nich byla vždy obsažena zásada občanského referenda .


 

7) Necítíme se natolik fundovaní, abychom dokázali obsáhnout uspokojivě široký rozsah nedostatků v České republice a Slovenské republice, které byly záměrně zaviněny řízenou diletantskou prací všech takzvaných vlád od roku 1989. Uvítáme proto všechna konstruktivní upozornění na nedostatky, případně osoby ochotné nám s řešením všech problémů a nedostatků pomoci .

V Koňkovicích dne 8. srpna 2014 Jan Valenta v.r. , Dagmar Krylová v.r., Vladimír Prokeš v.r. Jaroslav Končák v.r. , Josef Olšina v.r.


 

 

Náhledy fotografií ze složky předseda ČMND-NDS Jan Valenta

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář