Jdi na obsah Jdi na menu
 


PETICE ZA MÍR

3. 11. 2014

 


My, níže podepsaní občané bývalého Československa, se připojujeme k Výzvě za mír!

Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?

Evropští spoluobčané! "Naši" politici chtějí dokázat, jací jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že je "tvrdý postoj" vůči Rusku vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrhu sankcí vysílání bojových jednotek a jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž ze dne na den zvyšují riziko 3. světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde.

Ale v čem má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojení? Má se vzdát svých území a postoupit je dobrovolně každému, kdo o ně má zájem? PRAVÝM CÍLEM všech těch, ať už jsou z Evropy, nebo z poza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má zlikvidovat své vlastní obyvatelstvo jako Ukrajina? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jak nepodlehlo v minulosti, tak ani v budoucnosti.

Dnes je již jasné, že válka se v plánech strůjců nemá skončit na Ukrajině, hlavním cílem je Rusko, a válka má zachvátit i celou Evropu. Což zajistí pro USA vyšší zisk, a co USA rychleji vytrhne z krize, jako válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře 2. světové války?

Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život? Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají?

Jedno je jisté, v této válce vítěze nebude! Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 1000 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho má umřít vaše dítě na východní frontě, jménem čeho má zahynout vaše rodina, jménem čeho má přestat existovat všechno, co znáte, jménem čeho má shořet svět? Ve jménu demokracie?

Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen nepokrytě fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v EU vybojoval svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů, a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžeme očekávat od EU ​​my sami, občané EU, když tak rychle a ochotně bourá vlastní hodnotové základy?

Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. RUSKO NENÍ náš nepřítel, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je nám drahé.

Můžeme zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupené média? Ano, můžeme!

Co mohou udělat obyčejní, malí lidé? Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Můžeme to změnit, protože musíme!

Bojkotujme všechny politiky, kteří zvyšují napětí, kteří volají po dalších sankcích, po intervenci proti Rusku! Bojkotujme je na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopusťme uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujme vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujme média, která nám válku podsouvají jako jediné řešení!

Věřme! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.

Nebojme se!

Rozšiřujte tuto výzvu všemi vám dostupnými způsoby, ve všech Vám dostupných jazycích!


 


 

Petiční výbor: Je složen z představitelů občanských iniciativ a zástupců měst a obcí zvolených na setkání občanů pořádaném před odevzdáním petice adresátům. Jména a plné adresy členů petičního výboru budou upřesněny při předání petice adresátům.

Zastupovat petiční výbor je oprávněn každý představitel v daném regionu.


 

Petice je adresována: Bude upřesněno na setkání občanů.


 


 


 

Jméno Příjmení Bydliště Podpis


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Petiční archy odevzdávejte určeným občanům v daném regionu.


My, níže podepsaní občané bývalého Československa, se připojujeme k Výzvě za mír!

Jméno Příjmení Bydliště Podpis


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Petiční archy odevzdávejte určeným občanům v daném regionu. 

Příloha k petici Výzva za mír!

- z Listiny základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

- ze zákona č. 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)


 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.


 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.


 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.


 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.


 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář