Jdi na obsah Jdi na menu
 


VELKÉ VÝROČÍ NAŠÍ STRANY

6. 6. 2013

NÁRODNÍ DEMOKRACIE SLAVÍ VELKÉ VÝROČÍ BEZ OKÁZALOSTI A S OHLEDEM NA POVODNĚ V ČR A EVROPĚ. KOMENTÁŘE V NL

------------------------------

 

NÁRODNÍ  LISTY

JUDR.KAREL KRAMÁŘ , předseda NDS U PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 1928 .

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY ČESKOMORAVSKÉ NÁRODNÍ DEMOKRACIE JANA VALENTY

K 165 VÝROČÍ  NÁRODNÍ STRANY SVOBODYMYSLNÉ .

Vážení občané, milí političtí i občanští přátelé.

Stošedesát pět let je dlouhá historická doba. Psal se revoluční rok 1848, proběhla revoluce ve Vídni, byl svolán Olomoucký sněm ještě slaboduchým císařem Františkem Ferdinandem. „KONSTITUCE,“ VOLALI STUDENTI LITOMYŠLE V KNIZE PROFESORA ALOISE JIRÁSKA ( senátora za NDS od r. 1920-1930). 5.ČERVNA 1848 se sešli na popud Františka Palackého a jeho zetě F.L. Riegera aby na Střeleckém ostrově, dnes opět ohroženého povodní založili Národní stranu a stali se poslanci Říšského sněmu. Do toho přišla studentská revoluce, kdy necelý týden barikády vzdorovaly rakouské přesile generála Windischgratze, který bombardoval Prahu.

        Uplynulo složité údobí a v souběhu se Staročechy po pádu Bachova absolutismu vznikla roku 1863 tj. 150 léty Mladočeská Národní strana státoprávní, která je už přímou předchůdkyní naší strany. Přes rozdíly v pojetí Austroslavismu Palackého a Riegera , dr. Julius Grégr ( též šéfredaktor Národních listů) razil federalizaci Rakouska. 6el, po porážce od Prusů, císař František Josef II. toto odmítl, na rozdíl od Uher.

       Obě strany založily ČESKÝ A MORAVSKÝ KLUB , který předstihl svoji dobu jednak klubem společným obou Národních stran, posléze vstupem různých cechů a spolků. Byl to skutečný úsvit, předzvěstí prvků přímé demokracie.

      Teprve dr. Karel Kramář roku 1893 vmetl císaři náš požadavek o samostatný stát při otevření nového sněmu ve Vídni. Realisté profesora T.G. Masaryka kandidovali v našem rámci až do roku 1910-12, jinak by se profesor Masaryk do parlamentu s pár lidmi nedostal ! Nevděk světem vládne a i přes to mezi Kramářem a Masarykem došlo k dohodě o domácím a zahraničním odboji. TGM odjel do USA a dr. Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik do Francie v r. 1914 . Naše legie vytvořené z dezertérů habsburské armády tvořily silnou složku odboje, zatímco doma dr.Kramář a dr. Alois Rašín byli odsouzeni za I. odboj k smrti.

        Z historie víme, že státy OSY Německo a Rakousko byly ůporaženi. Císař Karel I. udělil sice amnestii, na federaci Rakouska a jeho záchranu bylo pozdě .

        Další vývoj známe, dr. Karel Kramář byl předsedou vlády 1918-1919 a T.G. Masaryk prezidentem 1918-1935 . Oba politici zemřeli ve stejný rok 1937. Nástupcem Karla Kramáře se stal dr. Ladislav Rašín, který ze všech sil se svými druhy bojoval proti Mnichovskému diktátu 1938 .

      Jak víme, studenti okolo Jana Opletala a sám Ladislav Rašín byli zatčeni gestapem a kdy probíhal od 15.3.1939 II.odboj . Dr . Ladislav Rašín zahynul 15.března 1945 ve Frankfurtu n. Moh  mučednickou smrtí, podobně jako velký skladatel Karel ašler  +1942 Hašler ( +1942)  .

     III. odboj začal po roce 1948 v exilu . Naše strana byla Gottwaldem zakázána společně s Republikány . Únor 1948 má své oběti. Velká část mé rodiny bojovala na západní frontě a byla perzekuována. Naší straně Spojenecká kontrolní komise již v r. 1945 přiznala v západní zóně Německa statut, dále pak Nejvyšší soud v Paříži roku 1949 našemu exilu . Národní demokracie v něm svolala Valný sjezd s Programem prvků přímé demokracie !

Obnova naší strany registrací na MV ČSFR byla roku 1991 dokonána, avšak perzekuce NDS probíhala jinou formou dodnes .

       Ke sloučení exilu a domácího již IV.odboje proti pseudodemokratické vládě a rozpadu federace ČECHŮ A SLOVÁKŮ, je nadále naše strana v pololegalitě.

      Mám tu velkou čest jí stát v čele . Necením si tolik volbám sjezdy, jako referendem roku 2010. Být nástupcem slavnějších vlastenců, číst Program pro 20 milionů ( exil roku 1988) je pro mne nesmírnou ctí. Jsem držitelem Řádu JUDr. Karla Kramáře, jehož si velmi cením.

      Jsme skutečnou stranou PŘÍMÉ DEMOKRACIE, klubovní systém umožňuje zakládání profesních a zájmových společenstev. Naši předkové se v cechách a množství spolků zařadili mezi průkopníky přímé demokracie.

     Je smutné, že občané zatím nevyužívají svého práva daného i Ústavou a LPS . Přesto jsem mírný optimista po vyhlášení REFERENDA k novým funkcionářům Národní demokracie. Poprvé v historii se mohou vyjadřovat i lidé, kteří nejsou v žádné organizaci. Každý názor bedlivě sledujeme a bereme si poučení z moudrosti našich slušných občanů.

    IV. ODBOJ je veden tentokrát proti některým vlastním spoluobčanům, kteří zneužili moc, propadli korupci a mafiánskému způsobu vlády. Je jich menšina a demokracie – vláda lidu je jim nahony vzdálena.

     Pevně věřím, že i Národní demokracie v koalici ALIANCE PRO TRANSFORMACI najde svou ztracenou pozici ve skutečné službě svému národu a vlasti.

VÁŠ JAN VALENTA DNES 5. ČERVNA 2013 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky předseda ČMND-NDS Jan Valenta

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář